แพ็คเกจทัวร์ไลค์กระบี่ 2 (3 วัน 2 คืน)

Spread the love

วันแรกของการเดินทาง (1) กระบี่ – ที่พัก

คณะเดินทางถึงสนามบินกระบี่หรือ บขส.กระบี่, รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ส่งท่านถึงที่พัก (เช็คอินน์หลัง 14:00 น.)  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง (2) โปรแกรมทัวร์เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A-B-C ( Join trip)

    A : ทัวร์เต็มวันหมู่เกาะพีพี โดยเรือเร็ว Speed boat

B : ทัวร์เต็มวันหมู่เกาะห้องโดยเรือเร็ว Speed boat
   C : ทัวร์เต็มวันพายเรือคายัคที่บ้านบ่อท่อ + เล่นน้ำคลองสระแก้ว

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)

08.30 น. รถรับท่านจากที่พัก นำท่านทัวร์เต็มวัน ตามที่คุณเลือกมา 1 รายการ อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน (มื้อที่2)

วันที่สามของการเดินทาง (3) เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช็คเอาท์ก่อน 12:00 น.  …..รถรับจากที่พักตามเวลานัดหมาย  แวะซื้อของฝาก นำท่านส่งยังสนามบินกระบี่ หรือ บขส. กระบี่เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่/บขส. กระบี่ – โรงแรมที่พัก
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (ตามที่เลือก) รวมอาหารเช้า
 • โปรแกรมทัวร์เต็มวัน (ตามที่เลือก) รวมอาหารกลางวัน
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสสถานที่ท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์มืออาชีพนำเที่ยว
 • ยานพาหนะ รับ-ส่ง นำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
  แพ็คเกจไลค์กระบี่ 2 (3D2N) Low Season  เดินทาง 1 พ.ค.  – 31 ต.ค.
  ที่พักกระบี่
  แพ็คเกจไลค์กระบี่ 2 (3D2N) High Season  เดินทาง 1 พ.ย. – 19 ธ.ค. และ 16 ม.ค. – 30 เม.ย.ที่พักกระบี่