แพ็คเกจทัวร์ไลค์กระบี่ 1 (3 วัน 2 คืน)

Spread the love

วันแรกของการเดินทาง (1) กระบี่ – ที่พัก

คณะเดินทางถึงสนามบินกระบี่หรือ บขส.กระบี่, รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ส่งท่านถึงที่พัก (เช็คอินน์หลัง 14:00 น.)  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง (2) โปรแกรมทัวร์ทะเลแหวก( Join trip)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 1)

08.30 น. รถรับท่านเดินทางไปยังท่าเรือ พร้อมเดินทางท่องเที่ยว ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก สัมผัสความงามของทะเลกระบี่ นำท่านดำน้ำดูความงามของเหล่าปะการัง ใต้ท้องทะเล เพลิดเพลินกับฝูงปลาหลากหลายสีสันนานาพันธุ์ ที่ เกาะไก่  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ทะเลแหวก ที่มีสันทรายเชื่อมกัน ระหว่างเกาะไก่ และเกาะทับ ยามน้ำลง ซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งใน “UNSEEN IN THAILAND”

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 2) ที่เกาะปอดะ  พบกับหาดทรายขาวสะอาดสามารถเห็นแท่งเขาตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ณ จุดนี้สามารถเล่นน้ำหรือเลือกที่จะพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้น เดินทางสู่ หาดไร่เลย์ อิสระเดินเล่นเที่ยวชม ถ้ำพระนาง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องกีฬาปีนหน้าผา พร้อมเที่ยวชมอ่าวพระนาง ฟังตำนานเรื่องราว ของพระนาง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนกระบี่

15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง (3) เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช็คเอาท์ก่อน 12:00 น  …….รอรถรับจากที่พักตามเวลานัดหมาย  แวะซื้อของฝาก นำท่านส่งยังสนามบินกระบี่ หรือ บขส.กระบี่  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • รถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่/บขส. กระบี่ – โรงแรมที่พัก
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (ตามที่เลือก) รวมอาหารเช้า
 • โปรแกรมทัวร์4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือหางยาว (อัพเกรดเป็นสปีดโบ้ท เพิ่มท่านละ 300 บาท) รวมอาหารกลางวัน
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสสถานที่ท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์มืออาชีพนำเที่ยว
 • ยานพาหนะ รับ-ส่ง นำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
  แพ็คเกจไลค์กระบี่ 1 (3D2N) Low Season เดินทาง 1 พ.ค.  – 31 ต .ค.
  ที่พักกระบี่แพ็คเกจไลค์กระบี่ 1 (3D2N) High Season  เดินทาง 1 พ.ย. – 19 ธ.ค. และ 16 ม.ค. – 30 เม.ย.
  ที่พักกระบี่