เที่ยวกระบี่

แพ็คเกจทัวร์เลิฟลี่กระบี่ 1 (4 วัน 3 คืน)

Spread the love

วันแรกของการเดินทาง (1) กระบี่ – ที่พัก

คณะเดินทางถึงสนามบินกระบี่หรือ บขส.กระบี่, รถตู้ปรับอากาศรอรับท่านส่งท่านถึงที่พัก (เช็คอินน์หลัง 14:00 น.)  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง (2) โปรแกรมทัวร์เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A-B-C ( Join trip)

    A : โปรแกรมทัวร์เต็มวันหมู่เกาะพีพี โดยเรือเร็ว Speed boat

B : โปรแกรมทัวร์เต็มวันหมู่เกาะห้องโดยเรือเร็ว Speed boat
    C : โปรแกรมทัวร์เต็มวันพายเรือคายัคที่บ้านบ่อท่อ + เล่นน้ำคลองสระแก้ว

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)

08.30 น. รถรับท่านจากที่พัก นำท่านทัวร์เต็มวัน ตามที่คุณเลือกมา 1 รายการ  อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน (มื้อที่2)

วันที่สามของการเดินทาง (3) ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.30 น. รถรับท่านจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สปาแห่งธรรมชาติ  ลงแช่น้ำไออุ่นของสายน้ำแร่จากใต้พิภพซึ่งไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิประมาณ 38 – 45 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ(เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดกับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที)

10.45 น. ออกเดินสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สระมรกต ซึ่งเป็นสระน้ำกลางป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น ซึ่งจัดเป็นแหล่่ง Unseen in Thailand ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างกลางป่าใหญ่ เป็นสระน้ำท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ในเขตุอุทยานแห่งชาติเขาประบางคราม  น้ำสีสวยใสมรกต ชวนให้คุณลงมาว่ายน้ำอย่างเพลิดเพลิน

13.00 น. อิ่ม อร่อยกับอาหารกลางวัน แบบเซตโต๊ะ (มื้อที่ 4)

14.30 น. เดินทางสู่วัดถ้ำเสือ วัดที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ นำท่านชมต้นไม้พันปีในหุบเขาคีรีวงศ์ และกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิม,ศาลาหลวงปู่ทวดและถ้าโชคดีท่านอาจจะได้กราบนมัสการพระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดนี้ ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวพุทธทั่วโลก

16.00 น. ส่งท่านกลับยังที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

7.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช็คเอาท์ก่อน 12:00 น  …….รอรถรับจากที่พักตามเวลานัดหมาย  แวะซื้อของฝาก นำท่านส่งยังสนามบินกระบี่ หรือ บขส.กระบี่  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • รถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่/บขส.กระบี่ – โรงแรมที่พัก
  • โรงแรมที่พัก 3 คืน (ตามที่เลือก) รวมอาหารเช้า
  • โปรแกรมทัวร์เต็มวัน (ตามที่เลือก) รวมอาหารกลางวัน
  • โปรแกรมทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วัดถ้ำเสือ รวมอาหารกลางวัน
  • ประกันภัยนักท่องเที่ยว
  • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
  • ยานพาหนะ รับ-ส่ง นำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์

แพ็คเกจเลิฟลี่กระบี่ 1 (4D3N) Low Season  เดินทาง 1 พ.ค.  – 31 ต.ค.
ที่พักกระบี่

แพ็คเกจเลิฟลี่กระบี่ 1 (4D3N) High Season  เดินทาง 1 พ.ย. – 19 ธ.ค. และ 16 ม.ค. – 30 เม.ย.
ที่พักกระบี่