แพ็คเกจทัวร์เลิฟกระบี่ 2 (3 วัน 2 คืน)

Spread the love

วันแรกของการเดินทาง (1) กระบี่ – ที่พัก

คณะเดินทางถึงสนามบินกระบี่หรือ บขส.กระบี่, รถตู้ปรับอากาศรอรับท่านส่งท่านถึงที่พัก (เช็คอินน์หลัง 14:00 น.)  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง (2) โปรแกรมทัวร์เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A-B-C ( Join trip)

    A : โปรแกรมทัวร์เต็มวันหมู่เกาะพีพี โดยเรือเร็ว Speed boat

B : โปรแกรมทัวร์เต็มวันหมู่เกาะห้องโดยเรือเร็ว Speed boat
    C : โปรแกรมทัวร์เต็มวันพายเรือคายัคที่บ้านบ่อท่อ + เล่นน้ำคลองสระแก้ว

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)

08.30 น. รถรับท่านจากที่พัก นำท่านทัวร์เต็มวัน ตามที่คุณเลือกมา 1 รายการ  อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน (มื้อที่2)

วันที่สามของการเดินทาง (3) ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก ( Join trip)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 3)

08.30 น. รถรับท่านเดินทางไปยังท่าเรือ พร้อมเดินทางท่องเที่ยว ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก สัมผัสความงามของทะเลกระบี่ นำท่านดำน้ำดูความงามของเหล่าปะการัง ใต้ท้องทะเล เพลิดเพลินกับฝูงปลาหลากหลายสีสันนานาพันธุ์ ที่ เกาะไก่  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ทะเลแหวก ที่มีสันทรายเชื่อมกัน ระหว่างเกาะไก่ และเกาะทับ ยามน้ำลง ซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งใน “UNSEEN IN THAILAND”

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 4) ที่เกาะปอดะ  พบกับหาดทรายขาวสะอาดสามารถเห็นแท่งเขาตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ณ จุดนี้สามารถเล่นน้ำหรือเลือกที่จะพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้น เดินทางสู่ หาดไร่เลย์ อิสระเดินเล่นเที่ยวชม ถ้ำพระนาง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องกีฬาปีนหน้าผา พร้อมเที่ยวชมอ่าวพระนาง ฟังตำนานเรื่องราว ของพระนาง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนกระบี่

15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

( ท่านควรมีเที่ยวบิน หลัง 6 โมงเย็น เป็นต้นไป )

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • รถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่/บขส.กระบี่ – โรงแรมที่พัก
  • โรงแรมที่พัก 2 คืน (ตามที่เลือก) รวมอาหารเช้า
  • โปรแกรมทัวร์เต็มวัน (ตามที่เลือก) รวมอาหารกลางวัน
  • โปรแกรมทัวร์4 เกาะทะเลแหวกโดยเรือหางยาว (อัพเกรดเป็นสปีดโบ้ท เพิ่มท่านละ 300 บาท) รวมอาหารกลางวัน
  • ประกันภัยนักท่องเที่ยว
  • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
  • ยานพาหนะ รับ-ส่ง นำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์

แพ็คเกจเลิฟกระบี่ 2 (3D2N) Low Season  เดินทาง 1 พ.ค.  – 31 ต.ค.
ที่พักกระบี่

แพ็คเกจเลิฟกระบี่ 2 (3D2N) High Season  เดินทาง 1 พ.ย. – 19 ธ.ค. และ 16 ม.ค. – 30 เม.ย.
ที่พักกระบี่