เที่ยวกระบี่

เงื่อนไขการจอง และวิธีการชำระเงิน

Spread the love

เงื่อนไขการจอง และวิธีการชำระเงิน
สามารถทำการจองได้ 3 วิธี
1. ทาง Line ID : 0843761770
2. ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข : 084-3761770 หรือ 087-2653360
3. ทาง Email : southkrabitour@hotmail.com

– การจองแพ็คเกจทัวร์ จะมีผลต่อเมื่อมีการโอนเงินมัดจำอย่างน้อย 50% ของราคาแพ็คเกจที่ท่านเลือกไว้  และการจองจะเรียบร้อยเมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของเรา  สำหรับส่วนที่เหลือท่านสามารถชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่เดินทางมาถึงกระบี่
– การจองวันเดย์ทัวร์ จะมีผลต่อเมื่อมีการโอนเงิน 100% ของราคาทัวร์ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน

การยกเลิกแพ็คเกจทัวร์
– ท่านต้องทำการยกเลิกแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
– ยกเลิกแพ็คเกจทัวร์ 1-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทไม่สามารถคืนมัดจำให้ได้ (เนื่องจากบริษัทได้สำรองจ่ายให้กับทางโรงแรมและทัวร์ที่ท่านจองไปแล้ว)
– สำหรับช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน  สามารถยกเลิกก่อนวันทางอย่างน้อย 30วัน
– ในกรณีที่ท่านไม่สามารถชำระเงินตามกำหนด ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก  และริบเงินมัดจำ**กรณีทัวร์แต่ละรายการไม่สามารถออกเดินทางได้  โดยบริษัทเป็นฝ่ายยกเลิกด้วยสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ทางเราจะคืนเงินตามมูลค่าของราคาทัวร์นั้น ๆ  หรือสามารถเปลี่ยนเป็นรายการทัวร์อื่น ๆ ได้**

การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามราละเอียดดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี  : 801-231579-0  (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี  : เซาท์กระบี่ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล
เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณาถ่ายรูปแจ้งมาที่ Line ID : 084-3761770
หรือสแกนส่งมาที่ E-mail : southkrabitour@hotmail.com